சௌமிய தேசம் உங்களை உளமகிழ்ந்து வரவேற்கிறது வாருங்கள் என்னுயிரின் ஓசை கேட்க .... !.......... பிரியமுடன் சீராளன்

சனி, 9 பிப்ரவரி, 2013

ஒருநாளாவது வாழ்ந்துவிட்டு போகிறேன் ..!அன்றுமட்டும் 
உன் 
வண்ணவிழி பேசும் 
வார்த்தைகள் குளிரவில்லை 
எண்ணமொழி பேசும் 
இதயத்திலும் ஜீவனில்லை
இருந்தும் புன்னகைத்தாய்..!

வியாழன், 7 பிப்ரவரி, 2013

ஞாயிறு, 3 பிப்ரவரி, 2013